Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2383-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: жалби от Петя Стефанова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решения № 120-НС, № 122-НС, № 123-НС, № 124-НС и № 125-НС от 26.03.2021 г. на РИК – Разград

В Централната избирателна комисия по куриер е постъпила жалба с вх. № НС-10-156 от 31.03.2021 г. от Петя Стефанова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решения № 120-НС, № 122-НС, № 123-НС, № 124-НС и № 125-НС от 26.03.2021 г. на РИК – Разград, с които РИК – Разград, е извършвала промени в съставите на секционните избирателни комисии и допълване в списъците на резервните членове.

В жалбите се твърди, че решения № 120-НС, № 122-НС, № 123-НС, № 124-НС и № 125-НС от 26.03.2021 г. на РИК – Разград, са незаконосъобразни, в противоречие с разпоредбите на Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, тъй като промените са били предложени от коалиция „ГЕРБ – СДС“, каквато не била парламентарно представена в 44-ото Народно събрание.

Жалбите са неоснователни.

Видно от административната преписка решения № 120-НС, № 122-НС, № 123-НС, № 124-НС и № 125-НС от 26.03.2021 г. на РИК – Разград, са постановени с нужния кворум и мнозинство от членовете на комисията съгласно чл. 70, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс, съдържат всички законосъобразни реквизити и правни основания. Освен това допуснати технически грешки при изписването на съответните партии и коалиции не са съществен порок по отношение на тези решения на РИК – Разград, относно извършените промени в съставите на секционните избирателни комисии и допълване в списъците на резервните членове в изборния район.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите на Петя Стефанова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решения № 120-НС, № 122-НС, № 123-НС, № 124-НС и № 125-НС от 26.03.2021 г. на РИК – Разград.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Разград.

Решенията на РИК – Разград, подлежат на обжалване пред Административен съд – Разград, чрез РИК – Разград, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения