Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2381
София, 4 април 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на главен секретар на Администрацията на Централната избирателна комисия

На основание чл. 35, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация във връзка с чл. 22а, ал. 1 и чл. 26а, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА Веска Начова Тодорова-Янева на длъжност главен секретар на Администрацията на Централната избирателна комисия при условията на чл. 16а от Закона за държавния служител.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения