Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 238-ЕП
София, 30 април 2019 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 5-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Във връзка с необходимостта от изплащане на разходите за пътуване на членовете на районни избирателни комисии, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, където се провеждат заседанията на РИК и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 ИК Централната избирателна комисия.

 

Р Е Ш И:

 

 1. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 5-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, както следва:

- добавя се нова т. 9 със следното съдържание:

„9. За времето по т. 3 – от 6 април 2019 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., разходите за пътуване на членовете на районните избирателни комисии, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, където се провеждат заседанията на районната избирателна комисия, се заплащат от държавния бюджет срещу представяне на разходооправдателен документ и при спазване на действащите правила и нормативи.“

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

5-ЕП/

Календар

Решения

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • № 3495-МИ / 21.06.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

 • всички решения