Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2366-МИ
София, 12 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Септември, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-48 от 12.09.2023 г. от Петър Николаев Куленски – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Септември. Предлага се на мястото на Надежда Викторова Чолакова – член на ОИК, да бъде назначен Стоян Димитров Ковачев.

Към предложението са приложени: заявление от Надежда Викторова Чолакова за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Стоян Димитров Ковачев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Септември, област Пазарджик, Надежда Викторова Чолакова, ЕГН.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Септември, област Пазарджик, Стоян Димитров Ковачев, ЕГН.

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения