Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2355-НС
София, 2 април 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2214-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК

Получено е писмо с вх. № 256-НС от 28.03.2013 г. от РИК № 24 - София, за допусната техническа грешка в Решение № 2214-НС от 26 март 2013 г. Личното име на Магнолия Живкова Пунчева - член на РИК, е изписано грешно Магноли вместо Магнолия.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2214-НС от 26 март 2013 г., като личното име на Магнолия Живкова Пунчева - член на РИК, вместо Магноли да се чете „Магнолия".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения