Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2355-НС
София, 2 април 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2214-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК

Получено е писмо с вх. № 256-НС от 28.03.2013 г. от РИК № 24 - София, за допусната техническа грешка в Решение № 2214-НС от 26 март 2013 г. Личното име на Магнолия Живкова Пунчева - член на РИК, е изписано грешно Магноли вместо Магнолия.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2214-НС от 26 март 2013 г., като личното име на Магнолия Живкова Пунчева - член на РИК, вместо Магноли да се чете „Магнолия".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 26-НС / 17.05.2021

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • всички решения