Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 235-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белица, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Белица, област Благоевград, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-107 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Белица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Белица, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Симеонова Каменова-Каписъска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илия Крумов Гьошев

 

СЕКРЕТАР:

Сабит Исмаил Гагъм

 

ЧЛЕНОВЕ:

Даниела Борисова Генева

 

 

Валери Петров Бонев

 

 

Елена Владимирова Андреева

 

 

Сийка Георгиева Попова

 

 

Надежда Иванова Грънчарова

 

 

Яхия Сабри Яхиов

 

 

Исмаил Мехмед Ниньов

 

 

Миланка Иванова Бояджиева

 

 

Божана Стефанова Калинина

 

 

Атидже Муса Исмаил

 

 

Исмаил Ибраим Исмаил

 

 

Георги Илиев Кондаков

 

 

Любен Петров Сираков

 

 

Катерина Методиева Бояджиева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения