Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 235-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белица, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Белица, област Благоевград, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-107 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Белица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Белица, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Симеонова Каменова-Каписъска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илия Крумов Гьошев

 

СЕКРЕТАР:

Сабит Исмаил Гагъм

 

ЧЛЕНОВЕ:

Даниела Борисова Генева

 

 

Валери Петров Бонев

 

 

Елена Владимирова Андреева

 

 

Сийка Георгиева Попова

 

 

Надежда Иванова Грънчарова

 

 

Яхия Сабри Яхиов

 

 

Исмаил Мехмед Ниньов

 

 

Миланка Иванова Бояджиева

 

 

Божана Стефанова Калинина

 

 

Атидже Муса Исмаил

 

 

Исмаил Ибраим Исмаил

 

 

Георги Илиев Кондаков

 

 

Любен Петров Сираков

 

 

Катерина Методиева Бояджиева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1511-МИ / 23.10.2019

    относно: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

  • № 1510-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1509-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Тома Георгиев Белев, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на коалиция „Демократична България –Обединение“, за Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения