Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2345-МИ
София, 12 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-46 от 11.09.2023 г. от Ивайло Иванов – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Панагюрище. Предлага се на мястото на Анелия Петрова Поибренска – член на ОИК, да бъде назначена Пепа Лукова Цоневска.

Към предложението са приложени: молба от Анелия Петрова Поибренска за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Пепа Лукова Цоневска.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Анелия Петрова Поибренска, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Пепа Лукова Цоневска, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2505-МИ / 25.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

  • № 2504-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

  • № 2503-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

  • всички решения