Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2340-МИ/НР
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1663-МИ/НР от 1 септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК в община Мирково, Софийска област

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1663-МИ/НР от 1 септември 2015 г. на ЦИК и в издаденото удостоверение от 17.09.2015 г., както следва:

- името на член на ОИК в община Мирково, Софийска област, да се чете НИКОЛИНКА РАДКОВА МУТАФОВА вместо „Николина Радкова Мутафова“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1663-МИ/НР/

Календар

Решения