Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2331-НС
София, 29 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2325-НС от 27 март 2021 г.

След извършена служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в „ОТНОСНО“ на Решение № 2277-НС от 22.03.2021 на Централната избирателна комисия е допусната техническа грешка.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в „ОТНОСНО“ на Решение № 2325-НС от 27 март 2021 г., както следва: „Решение № 227-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия“ да се чете „Решение № 2277-НС от 22.03.2021 г. на Централната избирателна комисия“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2325-НС/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения