Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2309-НС
София, 26 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 2220-НС от 15 март 2021 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи, че в приложения № 1 и № 2 на Решение № 2220-НС от 15 март 2021 г. са допуснати технически грешки.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 2220-НС от 15 март 2021 г., както следва:

- в Приложение № 1 думите вместо „Плик № 1-ЕП“ и „Плик № 2-ЕП“ да се четат „Плик № 1-НС“ и „Плик № 2-НС“;

- в Приложение № 2 думите вместо „Плик № 2-ЕП“ да се четат „Плик № 2-НС“.

Утвърждава приложение № 1 и приложение № 2 съгласно настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2220-НС/

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения