Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2309-НС
София, 26 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 2220-НС от 15 март 2021 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи, че в приложения № 1 и № 2 на Решение № 2220-НС от 15 март 2021 г. са допуснати технически грешки.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 2220-НС от 15 март 2021 г., както следва:

- в Приложение № 1 думите вместо „Плик № 1-ЕП“ и „Плик № 2-ЕП“ да се четат „Плик № 1-НС“ и „Плик № 2-НС“;

- в Приложение № 2 думите вместо „Плик № 2-ЕП“ да се четат „Плик № 2-НС“.

Утвърждава приложение № 1 и приложение № 2 съгласно настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2220-НС/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения