Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2307-МИ/НР
София, 23 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1670-МИ/НР от 1 септември 2015 г. на ЦИК, за назначаване на ОИК – Добричка, област Добрич

Установена е допусната грешка в изписването на ЕГН на членовете на ОИК – Добричка, Дарина Николова Колева и Стоянка Иванова Ралева.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1670-МИ/НР от 1 септември 2015 г. на ЦИК, като:

– ЕГН на Дарина Николова Колева да се чете „ЕГН …“;

– ЕГН на Стоянка Иванова Ралева да се чете „ЕГН …“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1670-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения