Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 23-МИ
София, 16 май 2021 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4 и 5, чл. 463, чл. 464, т. 11 и 12 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г., както следва:

1. Точка 4 става т. 4.1. със същото съдържание;

2. Създава се нова т. 4.2.:

„4.2. Членовете на СИК в секции с машинно гласуване получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън посоченото по т. 3.“

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1930-МИ/

Календар

Решения

  • № 255 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 254 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

  • № 253-НС / 18.06.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения