Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2291-НС
София, 24 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за членове на народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-142 от 23.03.2021 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Заявлението е подписано от Станислав Тодоров Трифонов – представляващ партията, и внесено от Виктория Димитрова Василева – пълномощник.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов – представляващ партията, в полза на Виктория Димитрова Василева;

- списък съдържащ имената на 60 (шестдесет) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларации от лицата заявени за регистрация като застъпници;

- пълномощно.

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-344 от 24.03.2021 г. се установи, че 58 лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. За 2 (две) от лицата се установи, че има несъответствие в Националната база данни „Население“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2087-НС от 17 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидатска листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в избирателни секции извън страната следните лица:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Георги Тошев Митев

 

2.

Теодора Димитрова Павлова

 

3.

Красимир Димитров Боянов

 

4.

Марина Генадиева Антонова

 

5.

Валери Стоянов Господинов

 

6.

Диан Денков Неделчев

 

7.

Деница Косева Косева

 

8.

Виктор Бисеров Хаджиев

 

9.

Айхан Тахиров Мехмедов

 

10.

Антоанета Ангелова Славова

 

11.

Мартин Илиянов Петров

 

12.

Кемал Хасан Дългур

 

13.

Иван Георгиев Пехливанов

 

14.

Кольо Григоров Колев

 

15.

Росица Георгиева Георгиева

 

16.

Татяна Минчева Лашова

 

17.

Светлана Петкова Ненова

 

18.

Македонка Кирилова Станоева

 

19.

Димо Младенов Маринов

 

20.

Стоян Иванов Стоянов

 

21.

Райчо Благоев Костов

 

22.

Алкан Конак

 

23.

Джеврет Шериф Али

 

24.

Хатидже Бекир Юзеир

 

25.

Валери Емилов Милчев

 

26.

Хъкмет Шефкет Юмер

 

27.

Юлия Минчева Милчева

 

28.

Адрияна Калинова Андреева

 

29.

Любомир Георгиев Водев

 

30.

Данаил Ангелов Радонов

 

31.

Мария Ангелова Чернева

 

32.

Малин Милков Тачев

 

33.

Венера Христова Георгиева

 

34.

Евгени Петров Иванов

 

35.

Лазар Иванов Спасов

 

36.

Десислава Иванова Кючукова

 

37.

Цветомир Альошев Янев

 

38.

Цветелина Атанасова Натева-Робъртс

 

39.

Антония Маринова Ангелова

 

40.

Йордан Ангелов Веселинов

 

41.

Александър Димитров Динков

 

42.

Мария Николаева Келева

 

43.

Карамфила Надеждова Мечкарова

 

44.

Кирил Димитров Мечкаров

 

45.

Дафинка Михайлова Карабашева

 

46.

Тодор Георгиев Трингов

 

47.

Биляна Венциславова Кънчева

 

48.

Румен Методиев Васев

 

49.

Мирослав Христов Керанов

 

50.

Петрана Стоянова Попдимитрова-Маркова

 

51.

Бойко Асенов Соколов

 

52.

Елена Благоева Мицова

 

53.

Валентин Добрев Михалев

 

54.

Дейвид Веселинов Иванов

 

55.

Борис Александров Долев

 

56.

Александър Захаринов Здравев

 

57.

Снежанка Христова Георгиева

 

58.

Яшар Сюлейман Яшар

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения