Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2275-МИ
София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\258 от 29 август 2023 г. от кмета на община Пазарджик, област Пазарджик.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Пазарджик.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, в състав от 13 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антони Христосков Върбев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Христина Геомарова Ганчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Любомира Георгиева Бунева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Стефанова Ценова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стойко Николов Власев

 

СЕКРЕТАР:

Али Ахмедов Чешмеджиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Боряна Чавдарова Дунгарова

 

 

Лъчезар Николаев Минев

 

 

Сашо Асенов Гешев

 

 

Цветелина Георгиева Купенова

 

 

Иванка Василева Гатина

 

 

Димитър Георгиев Георгиев

 

 

Десислава Борисова Стойкова

 

 

 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • № 3002-МИ / 29.02.2024

  относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

 • всички решения