Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 227-ЕП
София, 25 април 2019 г.

ОТНОСНО: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

На основание чл. 178 от Изборния кодекс, Решение № 160-ЕП от 12април 2019 г., т. 15, и писмо изх. № 37-00-118 от 16.04.2019 г. на министъра на финансите Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

І. ОПРЕДЕЛЯ партиите, регистрирали кандидатски листи за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., имащи право на медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв.:

1. Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“

2. Партия „ВОЛТ“

3. Партия „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“

4. Партия „Движение 21“

5. Партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност

    (ПП ДОСТ)“

6. Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

7. Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

8. Партия „Глас Народен“

ІІ. На основание чл. 178, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс ОПРЕДЕЛЯ коалициите, регистрирали кандидатски листи за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., в които участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии и на които се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия, са:

1. Коалиция „ВОЛЯ-Български Родолюбци“ – 32 000 (тридесет и две хиляди) лв.

2. Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 40 000 (четиридесет хиляди) лв.

3. Коалиция „Коалиция за България“ – 40 000 (четиридесет хиляди) лв.

4. Коалиция „ВЪЗХОД“ – 40 000 (четиридесет хиляди) лв.

5. Коалиция „Движение „ЗАЕДНО“ – 40 000 (четиридесет хиляди) лв.

6. Коалиция „ПЪТ НА МЛАДИТЕ“ (ПП НДСВ И ПП НОВОТО ВРЕМЕ) – 40 000 (четиридесет хиляди) лв.

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯ инициативните комитети, регистрирали независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., имащи право на медийни пакети в размер на 5000 (пет хиляди) лв.:

1. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Венислава Пламенова Атанасова

2. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Николай Нанков Ненчев

3. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева

4. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Минчо Христов Куминев

5. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Христо Симеонов Симеонов

6. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независимия кандидат Ваня Руменова Григорова

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения