Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2249-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Хаджидимово, област Благоевград

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-300 от 01.09.2023 г. от Людмил Терзиев – кмет на община Хаджидимово, за промяна в състава на ОИК – Хаджидимово.

 Към писмото са приложени молба от Янко Атанасов Златев за освобождаването му като заместник-председател на ОИК; заявление от Иван Тодоров Самоковарев – упълномощен представител на партия „Възраждане“ с предложение за назначаване на Райна Иванова Люнгова на мястото на Янко Атанасов Златев; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Райна Иванова Люнгова и пълномощно в полза на Иван Самоковарев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Хаджидимово, област Благоевград, Янко Атанасов Златев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Хаджидимово, област Благоевград, Райна Иванова Люнгова, ЕГН ...

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения