Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2245-МИ
София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Първомай, област Пловдив, за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260/120 от 07.09.2023 г. от Ана Николова – секретар на община Първомай, област Пловдив, към което е приложено предложение от Атанас Валериев Велччев – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Първомай. Предлага се на мястото на Весела Викторова Русева член на ОИК, да бъде назначена Добринка Ганчева Ганева.

Към предложението са приложени: заявление от Весела Викторова Русева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Добринка Ганчева Ганева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Първомай, област Пловдив, Весела Викторова Русева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Първомай, област Пловдив, Добринка Ганчева Танева, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения