Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2214-НС
София, 15 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2165-НС от 4 март 2021 г.

При извършена служебна проверка се установи, че в Решение № 2165-НС от 4 март 2021 г. относно утвърждаване на технически характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. е допусната техническа грешка в номера на Решение 1954-НС от 26 януари 2021 г., която следва да се поправи.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2165-НС от 4 март 2021 г. относно утвърждаване на технически характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., като в т. 2.2. думите „Решение № 1254-НС“ да се четат „Решение №1954-НС“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

2165-НС/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения