Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2211-МИ
София, 4 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кочериново, област Кюстендил, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\165 от 25 август 2023 г. от кмета на община Кочериново, област Кюстендил.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Кочериново.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кочериново, област Кюстендил, в състав от 11 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Атанаска Лазарова Богоева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Катя Георгиева Василева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Анелия Николова Стамболийска

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кристина Борисова Вангелова

 

СЕКРЕТАР:

Славка Христова Карашевска

 

ЧЛЕНОВЕ:

Арбен Зия Конедарев

 

 

Марияна Крумова Узунова

 

 

Надежда Кирилова Дерменджиева-Стършелова

 

 

Мария Миткова Михалкова-Арсова

 

 

Михаил Стоянов Джельов

 

 

Калоян Николаев Славов

 

 

  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2247-МИ/

Календар

Решения