Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2207-НС
София, 25 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ГЕРБ", подписано от Бойко Методиев Борисов в качеството на председател и представляващ партията, чрез пълномощниците Цветан Генчев Цветанов, Искра Фидосова Искренова и Цветомир Петров Паунов, заведено под № 1 на 19 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: заверени от съда преписи от решение от 05.03.2007 г. по ф. д. № 1545/2007 г. на СГС - ФО, 3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, решения от 11.12.2008 г. и от 27.04.2010 г. по ф. д. № 1545/2007 г. на СГС - ФО, 3 състав, относно промени в подлежащи на вписване обстоятелства; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 170 на „Държавен вестник", бр. 25 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение № 99-00-ГИК-081/18.03.2013 г. на Изпълнителната комисия на ПП „ГЕРБ", компетентен съгласно чл. 36, т. 8 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-169 от 15.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение от 15.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД - ЦЧБ „Московска", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 1545/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно № КО-Г-036 от 18.03.2013 г. от председателя Бойко Методиев Борисов в полза на Цветан Генчев Цветанов, Искра Фидосова Искренова и Цветомир Петров Паунов за представителство на партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с правото да подават и подписват всички необходими и свързани с регистрацията на партията документи, както и да получат от ЦИК удостоверението за регистрация; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 15.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 55 213 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ГЕРБ".

От писмо с вх. № 53-НС от 19.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 18 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.

От протокол с вх. № 151-НС от 25.03.2013 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ГЕРБ" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ГЕРБ".

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „ГЕРБ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „ГЕРБ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП „ГЕРБ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения