Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 220-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Бяла, област Варна, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-145 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Бяла.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йордан Андреев Чернев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Марияна Иванова Ценова

 

СЕКРЕТАР:

Калинка Добрева Катрева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Деян Кирилов Янчев

 

 

Ася Асенова Железарова

 

 

Красимира Великова Стамболова

 

 

Радослава Ангелова Русева

 

 

Снежана Ангелова Господинова

 

 

Здравка Маринова Димчева

 

 

Мария Станишева Катрева

 

 

Еленка Кирова Щерева

 

 

Венелин Венцеславов Миланов

 

 

Радостина Веселинова Желязкова

 

 

Атанас Траев Атанасов

 

 

Недко Балинов Балинов

 

 

Елена Колева Христова

 

 

Росана Иванова Атанасова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1511-МИ / 23.10.2019

    относно: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

  • № 1510-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1509-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Тома Георгиев Белев, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на коалиция „Демократична България –Обединение“, за Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения