Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 220-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Бяла, област Варна, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-145 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Бяла.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йордан Андреев Чернев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Марияна Иванова Ценова

 

СЕКРЕТАР:

Калинка Добрева Катрева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Деян Кирилов Янчев

 

 

Ася Асенова Железарова

 

 

Красимира Великова Стамболова

 

 

Радослава Ангелова Русева

 

 

Снежана Ангелова Господинова

 

 

Здравка Маринова Димчева

 

 

Мария Станишева Катрева

 

 

Еленка Кирова Щерева

 

 

Венелин Венцеславов Миланов

 

 

Радостина Веселинова Желязкова

 

 

Атанас Траев Атанасов

 

 

Недко Балинов Балинов

 

 

Елена Колева Христова

 

 

Росана Иванова Атанасова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения