Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2193-МИ
София, 4 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Плевен, област Плевен, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\90 от 24 август 2023 г. от кмета на община Плевен, област Плевен.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Плевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Плевен, област Плевен, в състав от 13 членове, както следва:

 

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ярослав Николов Димитров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Вержиния Иванова Симеонова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илияна Николова Нинова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йорданка Иванова Димитрова-Божева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Айгюл Алиева Хасанова

 

СЕКРЕТАР:

Николай Тодоров Яков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Евгения Вескова Миланова

 

 

Красимир Димитров Данков

 

 

Марио Александров Любенов

 

 

Петър Бориславов Жеков

 

 

Юлия Симеонова Стефанова

 

 

Светлана Маринова Дерекова

 

 

Яница Янкова Линева

 

 

 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения