Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2190-МИ
София, 1 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брегово, област Видин, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\154 от 25 август 2023 г. от кмета на община Брегово, област Видин, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Брегово.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Брегово, област Видин, в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Лилия Станчева Борисова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ралица Милчева Ангелова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Моника Пламенова Нинкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Фидел Панталеймонов Петров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кристина Стефанова Петрова

 

СЕКРЕТАР:

Бранимир Кимонов Иванов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Жасмина Красимирова Генчева

 

 

Росица Величкова Костадинова

 

 

Лариса Кирилова Бордияшева

 

 

Галя Свиленова Маринова

 

 

Нелия Петрова Еремиева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Цветозар Томов

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения