Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2185-НС
София, 21 март 2013 г.

ОТНОСНО: приемане на образец и съдържание на Електронен регистър на жалбите, който да се публикува на страниците на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1-3, т. 22б от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема образец и съдържание на Електронния публичен регистър на жалбите до ЦИК и решенията по тях съгласно приложението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения