Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2185-НС
София, 21 март 2013 г.

ОТНОСНО: приемане на образец и съдържание на Електронен регистър на жалбите, който да се публикува на страниците на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1-3, т. 22б от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема образец и съдържание на Електронния публичен регистър на жалбите до ЦИК и решенията по тях съгласно приложението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения