Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 218-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Антон, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Антон, Софийска област, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-99 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия - Антон.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Антон, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петя Лукова Николова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цветан Делчев Захариев

 

СЕКРЕТАР:

Лиляна Райкова Гарчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Антоанета Галинова Стоянова

 

 

Веселина Николова Николова

 

 

Райна Иванова Георгиева

 

 

Теодора Богданова Паструшка

 

 

Цонка Тодорова Ражаб

 

 

Ася Петрова Чобанова

 

 

Добромира Ненова Стоева

 

 

Десислава Цветанова Георгиева

 

 

Бонка Иванова Манчева - Генкова

 

 

Галина Цветкова Драганова

 

 

Димитрина Петкова Анчева

 

 

Росен Георгиев Георгиев

 

 

Гришка Стефанова Лозанова

 

 

Емилия Йорданова Азманова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения