Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2179-НС
София, 19 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 29, ал. 1, т. 7, ал. 2 и 3, чл. 76, ал. 4, чл. 96 и 97 и § 6, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. За изборите за народни представители могат да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за народни представители.

2. В изборите за народни представители участват инициативните комитети регистрирани в Районните избирателни комисии.

3. Един инициативен комитет може да предложи за регистриране само един независим кандидат за народен представител.

 

ІІ. Регистрация на инициативни комитети в Районните избирателни комисии

4. За издигане на независим кандидат за народен представител  се създава инициативен комитет от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. С Указ № 58 от 13.03.2013 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.) е определена номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

5. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

6. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

7. Инициативният комитет представя заявление за регистрация (Приложение № 49 от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 01.04.2013 г. (40 дни преди изборния ден).

8. Заявлението за регистрация се подава в районната избирателна комисия от лицето, представляващо инициативния комитет, определено с решение по т. 6.

9. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единния граждански номер и постоянния адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единния граждански номер и постоянния адрес на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители;

г) адрес и телефон за връзка.

10. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето (по т. 6), което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 56 от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 от ИК;

г) декларация по образец (Приложение № 57 от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимите кандидати лица за други цели, освен предвидените в ИК;

д) издадено от банка удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, открита не по - рано от датата на решението за създаване на инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания.

11. Районната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи и извършва вписване в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (Приложение № 52 от изборните книжа). При установяване на непълноти РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (01.04.2013 г.). Когато непълнотите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, РИК отказва регистрация.

12. Решенията на РИК за регистрации на инициативния комитет, включително отказите за регистрация, могат да се обжалват пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 29, ал. 3 от ИК в срок до три дни от обявяването им.

ЦИК се произнася с решение в срок до три дни от постъпване на жалбата.

Решението на ЦИК може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа след съобщаването му по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения