Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2170-НС
София, 5 март 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 1991-НС от 5 февруари 2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 97 и чл. 110 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ДОПЪЛВА Решение № 1991-НС от 5 февруари 2021 г., като създава нова т. 11:

„11. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19, членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 2 от настоящото решение.“

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1991-НС/

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения