Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 217-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Правец, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Правец, Софийска област, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-136 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Правец.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Правец, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кръстю Красимиров Пелтеков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сълзинка Милчова Донкова

 

СЕКРЕТАР:

Веска Славчева Райкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пенка Стоянова Славчева

 

 

Василка Пейкова Йосифова

 

 

Лиляна Цветкова Георгиева

 

 

Лина Петкова Петкова

 

 

Илина Николова Тихина

 

 

Неделчо Великов Йорданов

 

 

Николай Костадинов Атанасов

 

 

Галя Маринова Пенчева

 

 

Цветелина Йорданова Иванова

 

 

Миглена Кирилова Вичева

 

 

Ваня Рудева Димитрова

 

 

Нелка Маринова Генова

 

 

Васил Петков Кошински

 

 

Йонка Нинова Шишкова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения