Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 217-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Правец, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Правец, Софийска област, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-136 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Правец.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Правец, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кръстю Красимиров Пелтеков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сълзинка Милчова Донкова

 

СЕКРЕТАР:

Веска Славчева Райкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пенка Стоянова Славчева

 

 

Василка Пейкова Йосифова

 

 

Лиляна Цветкова Георгиева

 

 

Лина Петкова Петкова

 

 

Илина Николова Тихина

 

 

Неделчо Великов Йорданов

 

 

Николай Костадинов Атанасов

 

 

Галя Маринова Пенчева

 

 

Цветелина Йорданова Иванова

 

 

Миглена Кирилова Вичева

 

 

Ваня Рудева Димитрова

 

 

Нелка Маринова Генова

 

 

Васил Петков Кошински

 

 

Йонка Нинова Шишкова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения