Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 215-ЕП
София, 22 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", подписано от Зонка Златкова Спасова в качеството й на представляващ партията, заведено под № 17 на 21 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Васил Петров Коларов, Спас Владимиров Спасов, Минчо Петров Минчев, Нако Райнов Стефанов, Милчо Петков Александров, Пеню Байчев Костадинов, Илиян Борисов Обретенов, Николай Илиев Петков, Станчо Вълканов Павлов, Димитър Ненчов Йорданов, Стефан Иванов Методиев, Любимка Николова Ламбева, Виолета Христова Ковачева, Симеон Тодоров Гагов, Тимур Генов Гложенски, Владлен Георгиев Аргиров и Иван Кръстев Иванов.

Към предложението са приложени следните документи:

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.;

- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.

С писмо с изх. № ЕП-04-03-49 от 21.04.2014 г. преписката е изпратена на ГД „ГРАО" в МРР за извършване на проверка на кандидатската листа на политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" дали посочените в листата лица отговарят на условията по чл. 351 ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на кандидатската листа е в условията на неприключила процедура.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

 

1. Васил Петров Коларов
2. Спас Владимиров Спасов
3. Минчо Петров Минчев
4. Нако Райнов Стефанов
5. Милчо Петков Александров
6. Пеню Байчев Костадинов
7. Илиян Борисов Обретенов
8. Николай Илиев Петков
9. Станчо Вълканов Павлов
10. Димитър Ненчов Йорданов
11. Стефан Иванов Методиев
12. Любимка Николова Ламбева
13. Виолета Христова Ковачева
14. Симеон Тодоров Гагов
15. Тимур Генов Гложенски
16. Владлен Георгиев Аргиров
17. Иван Кръстев Иванов

 

издигнати и подредени в кандидатска листа от политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ".

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

222-EП/

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения