Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 215-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Хисаря, област Пловдив, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-120 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Хисаря.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йордан Янкулов Дамбулев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Тодорка Вълкова Цоковска

 

СЕКРЕТАР:

Мартин Мартинов Джинджев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ангелина Петрова Петришка

 

 

Елена Димитрова Драгневска

 

 

Радка Стоянова Каракитукова-Генова

 

 

Бонка Димитрова Акалийска

 

 

Янка Славчева Попова

 

 

Цветелина Стефанова Пенева

 

 

Елена Костова Китина

 

 

Тихомир Пенов Бойновски

 

 

Бойчин Василев Конов

 

 

Кремена Дончева Гиздева-Кръстева

 

 

Генка Спирова Георгиева

 

 

Магдалена Димчева Тодорова

 

 

Донка Куманова Берберова-Ватева

 

 

Цветелина Тодорова Танева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения