Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2141-НС
София, 26 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление от партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, заведено под № 21.1 от 26.02.2021 г. в регистъра на партиите, за заличаване на регистрацията й поради включването й в състава на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., подписано от Николай Нанков Ненчев и подадено чрез пълномощника Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева съгласно пълномощно от представляващия партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ Николай Нанков Ненчев в полза на Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева.

Към заявлението е приложено решение за заличаване на Управителния съвет на партията от 25.02.2021 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 2082-НС от 17 февруари 2021 г. е регистрирала партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Налице са изискванията на чл. 137, ал. 1 и 2 ИК за заличаване на регистрацията на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

На основание чл. 137, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия възстановява внесения от партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ безлихвен депозит в размер на 2500 лева за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Предвид изложеното и на основание чл. 137, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., извършена с Решение № 2082-НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК.

Анулира издаденото удостоверение № 15-П от 17 февруари 2021 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит в размер на 2500 лева, внесен от партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Сумата да бъде възстановена по посочената от партията банкова сметка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения