Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 213-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Силистра, област Силистра, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-44 от 08.08.2011 г. от кмета на община Силистра, област Силистра, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Силистра.

Не е постигнато съгласие по предложението за член на ОИК в община Силистра от квотата на "Синята коалиция".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Силистра, област Силистра, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мирослава Красимирова Червенкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румяна Георгиева Петрушева

 

СЕКРЕТАР:

Пепа Денева Георгиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Петя Георгиева Куртева

 

 

Теодора Павлова Тодорова

 

 

Ралица Йорданова Великова

 

 

Милен Милков Стоянов

 

 

Калоян Димитров Нейков

 

 

Ивелин Иванов Георгиев

 

 

Ваня Желева Маринова-Анифрани

 

 

Димитър Атанасов Димитров

 

 

Никола Иванов Неделчев

 

 

Урал Емин Чакър

 

 

Нурхан Юсуф Акиф

 

 

Здравка Любенова Димитрова

 

 

Даниела Стоянова Иванова

 

 

Виолета Николаева Велева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения