Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 213-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Силистра, област Силистра, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-44 от 08.08.2011 г. от кмета на община Силистра, област Силистра, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Силистра.

Не е постигнато съгласие по предложението за член на ОИК в община Силистра от квотата на "Синята коалиция".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Силистра, област Силистра, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мирослава Красимирова Червенкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румяна Георгиева Петрушева

 

СЕКРЕТАР:

Пепа Денева Георгиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Петя Георгиева Куртева

 

 

Теодора Павлова Тодорова

 

 

Ралица Йорданова Великова

 

 

Милен Милков Стоянов

 

 

Калоян Димитров Нейков

 

 

Ивелин Иванов Георгиев

 

 

Ваня Желева Маринова-Анифрани

 

 

Димитър Атанасов Димитров

 

 

Никола Иванов Неделчев

 

 

Урал Емин Чакър

 

 

Нурхан Юсуф Акиф

 

 

Здравка Любенова Димитрова

 

 

Даниела Стоянова Иванова

 

 

Виолета Николаева Велева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения