Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2120-МИ
София, 29 август 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Опака, област Търговище

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-287 от 29.08.2023 г. от Мехидин Кадиров – кмет на община Опака, за промени в състава на ОИК – Опака. Към писмото е приложено предложение от Мирослав Георгиев – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, на мястото на назначената за секретар на ОИК Нурчай Ахмедова Будакова да бъде назначена Росица Руменова Тодорова.

Към предложението са приложени: молба от Нурай Ахмедова Будакова за освобождаването й като секретар на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Росица Руменова Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Опака, област Търговище, Нурчай Ахмедова Будакова, ЕГН.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Опака, Росица Руменова Тодорова, ЕГН.

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения