Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 212-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гълъбово, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Гълъбово, област Стара Загора, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-163 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Гълъбово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Гълъбово, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Слави Иванов Котаров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Данаила Стефанова Колева

 

СЕКРЕТАР:

Светла Захариева Боянчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Петронка Георгиева Цветковска

 

 

Тинко Илчев Белчев

 

 

Пенко Русев Пенчев

 

 

Вълчо Желев Динев

 

 

Стефка Михайлова Димова

 

 

Стефка Тянкова Нанковска

 

 

Ивелина Костова Динева

 

 

Евгения Иванова Вълчева

 

 

Живка Тянкова Динева

 

 

Павлина Тодорова Георгиева

 

 

Дарина Пенева Льондева

 

 

Веселин Янчев Димитров

 

 

Яна Иванова Янева

 

 

Галена Динева Георгиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения