Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2113-НС
София, 19 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 2101-НС от 17 февруари 2021 г. е регистрирала партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“, с абревиатура ЧЕСТ, за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел ІV, т. 18 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК.

От протокол с вх. № НС-04-03-36 от 19 февруари 2021 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се установява, че общият брой установени коректни записи е 1950 и следователно представеният за проверка списък съдържа по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и регистрацията на партията при условие на неприключила процедура следва да се заличи.

На основание чл. 137, ал. 4, във връзка с ал. 2 и 3 и във връзка с чл. 129, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия възстановява внесения от партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“ безлихвен депозит в размер на 2500 лева за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 135, ал. 5 във връзка чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., извършена с Решение № 2101-НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК и анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения