Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2112-НС
София, 19 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на партия „СВОБОДА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 2094-НС от 17 февруари 2021 г. е регистрирала партия „СВОБОДА“, за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел ІV, т. 18 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК.

От протоколи с вх. № НС-04-03-29 от 17 февруари 2021 г. и № НС-04-03-37 от 19 февруари 2021 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „СВОБОДА“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се установява, че общият брой установени коректни записи е 2398 и следователно представеният за проверка списък съдържа по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на партия „СВОБОДА“.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „СВОБОДА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и регистрацията на партията при условие на неприключила процедура следва да се заличи.

На основание чл. 137, ал. 4, във връзка с ал. 2 и 3 и във връзка с чл. 129, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия възстановява внесения от партия „СВОБОДА“ безлихвен депозит в размер на 2500 лева за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 135, ал. 5 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „СВОБОДА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., извършена с Решение № 2094-НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК и анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения