Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 211-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-141 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Полски Тръмбеш.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Минчо Антонов Цачев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Илхан Асланов Ахмедов

 

СЕКРЕТАР:

Кръстина Богданова Костадинова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Тодор Костадинов Тодоров

 

 

Мария Стоянова Йорданова

 

 

Галина Милкова Борисова

 

 

Марияна Тодорова Ангелова

 

 

Иванка Христова Иванова

 

 

Стефан Григоров Ангелов

 

 

Теодор Кирилов Тодоров

 

 

Фериха Юсменова Ахмедова

 

 

Никола Славов Славов

 

 

Николина Елефтерова Явашева

 

 

Йордан Петров Атанасов

 

 

Валентин Георгиев Ангелов

 

 

Кина Димитрова Плачкова

 

 

Славка Атанасова Чотова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения