Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 210-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Златарица, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Златарица, област Велико Търново, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-180 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Златарица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Златарица, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Денчо Пенчев Тодоров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Тодор Пенчев Горанчев

 

СЕКРЕТАР:

Николай Дончев Конакчиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Петрова Бахарева

 

 

Костадинка Георгиева Христова

 

 

Пенка Димчева Палева

 

 

Румен Станчев Николов

 

 

Марияна Цветанова Василева

 

 

Вили Богданова Георгиева

 

 

Любомир Борисов Чакъров

 

 

Дафинка Петрова Мундрева

 

 

Георги Радков Тюлеков

 

 

Валентин Бисеров Чинов

 

 

Тодор Иванов Славков

 

 

Иван Николов Джунджуров

 

 

Нейка Иванова Стефанова

 

 

Дешка Янкова Димитрова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения