Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 209-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Борино, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Борино, област Смолян, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-143 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Борино.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Борино, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елфида Сафетова Данаджиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Асен Емилянов Чолаков

 

СЕКРЕТАР:

Джемал Юсмен Кастъ

 

ЧЛЕНОВЕ:

Руфинка Реджепова Караилиева

 

 

Гюлназ Джамал Алиман

 

 

Гюлшаде Джамалова Небиева

 

 

Мустафа Ахмедов Бонгуев

 

 

Джемиле Сеферова Кънлова

 

 

Айше Шукриева Аликузова

 

 

Гюлбахар Джамал Хюсеин

 

 

Маруда Стефанова Дилова

 

 

Бисерка Манолова Жайгарова

 

 

Ахмед Ибраим Таир

 

 

Мелек Ахмед Мисиркова

 

 

Гюляр Османова Хърлова

 

 

Гюлнас Сафетова Асанова

 

 

Зекир Джамалов Велиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения