Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 209-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Борино, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Борино, област Смолян, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-143 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Борино.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Борино, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елфида Сафетова Данаджиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Асен Емилянов Чолаков

 

СЕКРЕТАР:

Джемал Юсмен Кастъ

 

ЧЛЕНОВЕ:

Руфинка Реджепова Караилиева

 

 

Гюлназ Джамал Алиман

 

 

Гюлшаде Джамалова Небиева

 

 

Мустафа Ахмедов Бонгуев

 

 

Джемиле Сеферова Кънлова

 

 

Айше Шукриева Аликузова

 

 

Гюлбахар Джамал Хюсеин

 

 

Маруда Стефанова Дилова

 

 

Бисерка Манолова Жайгарова

 

 

Ахмед Ибраим Таир

 

 

Мелек Ахмед Мисиркова

 

 

Гюляр Османова Хърлова

 

 

Гюлнас Сафетова Асанова

 

 

Зекир Джамалов Велиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения