Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2086-МИ/НР
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1909-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК в община Опака, област Търговище

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1909-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на председателя на ОИК в община Опака, да се чете „ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ХРИСТОВА" вместо „Десислава Петрова Христов".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1909-МИ/НР/

Календар

Решения