Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2086-ПВР/МИ
София, 29 ноември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Септември, област Пазарджик

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-924 от 29.11.2012 г. от Александра Георгиева Бонева - секретар на ОИК - Септември, област Пазарджик, с което моли да бъде освободена като секретар на ОИК - Септември. Общинската избирателна комисия - Септември, област Пазарджик, е назначена с Решение № 382-ПВР/МИ от 17 август 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Септември,  област Пазарджик, Александра Георгиева Бонева, ЕГН ..., назначена с Решение № 382-ПВР/МИ от 17 август 2011 г., и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 1 септември 2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения