Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2077-НС
София, 16 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“, подписано от Валери Методиев Григоров и Господин Тончев Тонев, представляващи коалицията, заведено под № 6 на 15 февруари 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ от 08.02.2021 г. между партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ и партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява от Валери Методиев Григоров – председател на партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, и Господин Тончев Тонев – председател на партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ – двамата заедно и поотделно.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, издадено на 26.01.2021 г. от СГС, VI-11 състав, по ф.д. № 13/2018 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“, издадено на 01.02.2021 г. от СГС, VI-14 състав, по ф.д. № 194/2009 г.

4. Удостоверение № 48-00-308 от 03.02.2021 г. на Сметната палата на партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018 и 2019 г.

5. Удостоверение № 48-00-313 от 03.02.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

6. Образец от подписа на представляващия партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“.

7. Образец от печата на партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“.

8. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“.

9. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“.

10. Образци от подписите на представляващите коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“. Коалицията няма да има печат.

11. Платежно нареждане от „Обединена Българска банка“ АД от 11.02.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

12. Удостоверение рег. № 0020-10-01338\1 от 12.02.2021 г. от „Банка ДСК“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

13. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

14. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3305 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“.

От протокол с вх. № НС-04-03-22 от 16 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. и Решение № 1968-НС от 29 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 4  април 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ПБ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2123-НС/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения