Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2070-НС
София, 1 ноември 2012 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 1 ноември 2012 г. с решение на Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Анастас Василев Анастасов, избран от 31 (тридесет и първи) едномандатен избирателен район - Ямбол, издигнат от ПП „ГЕРБ" в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 26, ал. 2, т. 4 във връзка с § 15 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в 31 (тридесет и първи) многомандатен изборен район - Ямбол, Димитър Ангелов Иванов, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ".
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения