Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2070-НС
София, 1 ноември 2012 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 1 ноември 2012 г. с решение на Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Анастас Василев Анастасов, избран от 31 (тридесет и първи) едномандатен избирателен район - Ямбол, издигнат от ПП „ГЕРБ" в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 26, ал. 2, т. 4 във връзка с § 15 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в 31 (тридесет и първи) многомандатен изборен район - Ямбол, Димитър Ангелов Иванов, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ".
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 14-НС / 14.05.2021

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 13-МИ / 14.05.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен

  • № 12-МИ / 14.05.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Бургас, област Бургас

  • всички решения