Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 207-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гърмен, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Гърмен, област Благоевград, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-158 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Гърмен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Гърмен, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иво Николов Зойков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Величка Стоянова Топалова

 

СЕКРЕТАР:

Таня Василева Петканина

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Богданова Цикова

 

 

Таня Георгиева Билюкова

 

 

Катерина Андонова Донкова

 

 

Магдалена Божидарова Караянева

 

 

Катерина Кирилова Адамова

 

 

Даниела Юриева Пидева

 

 

Ана Ангелова Паскова

 

 

Стефан Георгиев Котоков

 

 

Мурад Алиев Пехливанов

 

 

Ибрахим Ибрахим Мазъл

 

 

Адем Рифад Ходжа

 

 

Мартин Христов Бусаров

 

 

Величка Иванова Шарланева

 

 

Димитър Николов Стоянов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения