Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 206-ПВР/МИ
София, 12 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Струмяни, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Струмяни, област Благоевград, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-138 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Струмяни.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Струмяни, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Весела Александрова Цомпова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Евалина Крумова Иванова

 

СЕКРЕТАР:

Марияна Николова Маркова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Атанасов Жежев

 

 

Елисавета Василева Делева

 

 

Радина Йорданова Андонова

 

 

Румен Фросчев Стоянов

 

 

Соня Благоева Тодорова

 

 

Антон Крумов Христов

 

 

София Костадинова Пенева

 

 

Николина Спасова Янева

 

 

Людмила Методиева Маникатова

 

 

Соня Георгиева Пискова

 

 

Биляна Йорданова Данаилова

 

 

Димитър Димитров Дългонски

 

 

Любка Миткова Тацкова

 

 

Светла Павлова Пецева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения