Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2058-НС
София, 15 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2023-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление по електронната поща с вх. № НС-15-7 от 15.02.2021 г. от Симеонка Асенова Велкова-Манова – секретар на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, за допусната техническа грешка в Решение № 2023-НС от 11 февруари 2021 г.

След като извърши служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 2023-НС от 11 февруари 2021 г., е допусната техническа грешка в частта на изписване на бащиното име на Симеонка Асенова Велкова-Манова – секретар на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2023-НС от 11 февруари 2020 г. на ЦИК, като бащиното име на Симеонка Асенова Велкова-Манова вместо „Еленова“ да се чете „ Асенова“.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЙ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

2023-НС/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения