Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2045-ПВР/МИ
София, 1 октомври 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Разград, област Разград, назначена с Решение № 407-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-912 от 26.09.2012 г. от Музаффер Мустан Хамид - председател на ПП „Движение за права и свободи" - Разград, за промяна в състава на ОИК - Разград. Предлага се на мястото на Гюлтен Исмаилова Еминова - член на ОИК - Разград, да бъде назначен предложеният за резервен член на ОИК Сейхан Юсуф Хасан. Към предложението е приложено заявление от Гюлтен Исмаилова Еминова за освобождаването й като член на ОИК - Разград. По преписката за назначаване на ОИК - Разград, са налични декларация по чл.16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Сейхан Юсуф Хасан и пълномощно в полза на Музаффер Мустан Хамид.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Разград, област Разград, Гюлтен Исмаилова Еминова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Разград, област Разград, Сейхан Юсуф Хасан, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения