Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2042-ПВР/МИ
София, 1 октомври 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, назначена с Решение № 328-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-915 от 01.10.2012 г. от ОИК - Велико Търново, относно подадено заявление от Стойко Димов Стойков - член на ОИК - Велико Търново, за прекратяване правомощията му като член на комисията. Към писмото е приложено заявление от Стойко Димов Стойков.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново, Стойко Димов Стойков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1153-МИ / 25.05.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • всички решения