Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2033-ПВР/МИ
София, 19 септември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Божурище, Софийска област, назначена с Решение № 239-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-909 от 14.09.2012 г. от Станимир Жарков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Божурище, за промяна в състава на ОИК - Божурище, Софийска област. Предлага се на мястото на Атанас Георгиев Мусорлиев - председател на ОИК, да бъде назначена Татяна Калоева - досегашен член на ОИК, и на мястото на Татяна Калоева да бъде назначен Валентин Георгиев. Приложена е молба от Атанас Мусорлиев за освобождаването му като председател на ОИК - Божурище.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Божурище, Софийска област, Атанас Георгиев Мусорлиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Божурище, Софийска област, Татяна Василевна Калоева, ЕГН ..., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Божурище, Софийска област, Валентин Иванов Георгиев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения