Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1991-МИ
София, 22 август 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\11 от 18 август 2023 г. от кмета на община Ямбол, област Ямбол, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК, както и на друга партия. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Ямбол.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ани Стефанова Канева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлина Стоянова Карапетрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангел Стоянов Ангелов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пенка Георгиева Илиева

 

СЕКРЕТАР:

Снежана Христова Енчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Събев Събев

 

 

Русалина Стефанова Мирославова

 

 

Виолина Иванова Кавалджиева

 

 

Милена Христова Иванова

 

 

Галя Георгиева Карчева

 

 

Катя Анатолиева Апостолова

 

 2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения